Momsafregning

momsafregning

Din virksomhed skal betale moms til SKAT

Nogen betaler hver måned, andre hvert kvartal eller hvert halve år.

Moms frister, moms datoer og moms angivelse er tit ord der kan irriterer virksomhedsejere. Opgaver som udregn moms, beregn moms, indberet moms, betal moms kan ligge som tunge byder på skuldrene af dig når du har din egen virksomhed.

Lad derfor os hjælpe dig med den opgave, så sørger vi for at indberette moms for dig og din moms betaling vil altid ske til tiden.

Momsregler

Et moms regnskab er fyldt med regler og dem kan det være svært at holde styr på.

Hvilket køb gør at man kan trække moms fra?  Er der moms på biler, moms på import, moms på rejser, moms på kunst, moms på gaver, eller moms på transport og hvad med moms personaleomkostninger, moms gaver, moms bespisning, moms depositum, moms leasing biler, gebyr moms og moms repræsentation?

Hvordan laver man den rigtige moms udregning eller moms beregning, så man har de korrekte tal til moms afregning?

Ja spørgsmålene er mange og kan hobe sig op.

Vi kender regler for moms og du kan derfor roligt lade os stå for din moms indberetning, så er du sikker på det bliver gjort korrekt og at der er taget højde for alle reglerne.

Vi afstemmer dit regnskab til disse afregninger. Vi står for din moms indberetning, så du blot skal betale den.

Ønsker du selv at stå for din moms indberetning, oplyses du din udgående moms (salgsmoms) og din indgående moms (købsmoms), som du efterfølgende skal indberette og indbetale til SKAT.

Indberetningen sker på Internettet via ”tastselv erhverv, moms”.

Balling & Holst ApS hjælper dig med at betale korrekt moms til tiden.

Import og eksport af varer til udlandet

Når en virksomhed har fået et CVR nummer og der er sket en moms registrering skal du, hvis din virksomhed ligger i Danmark, afregne dansk moms. Selvom man skal betale moms i Danmark, kan en virksomhed også købe eller sælge varer fra/til udlandet. Reglerne omkring udenlandsk moms, som bl.a. omhandler moms ved import og moms EU lande kan være svære at overskue.

Lad os hjælpe din virksomhed med opgaven omkring moms i DK og moms udlandet.

Negativ moms

Hvis din virksomhed har haft flere udgifter end indtægter kan du risikerer at skulle have moms retur. Med andre ord har du en negativ moms for en given periode.

Skal du have moms tilbage skal du stadig sørge for at momsen indberettes til SKAT. Moms skal angives uanset om det er en ”plus moms” eller en ”minus moms”, ellers kan SKAT heller ikke sørge for at du får pengene udbetalt.

Indberetningen sker på internettet via ”tastselv” moms.

Fejl i indberetning af moms

Har man af en eller anden årsag ikke fået afleveret alle sine bilag til sin bogholder når der skal bogføres, laves balancer og indberetninger til SKAT, så kan man heldigvis sagtens rette det igen.

Jo hurtigere man opdager det, jo bedre, for så kan de rigtige tal komme på plads i SKAT’s system og ikke mindst i dit regnskab. Udover, at rettelsen er vigtig for det beløb du skal betale, eller have tilbage, hvis du har betalt for meget, så har det også betydning for hvordan din balance ser ud. Det kan derfor have betydning for hvordan du går rundt og ”tror” din virksomheds regnskab ser ud.

Med os som samarbejdspartner er det ikke et problem du behøver at tænke på. Så snart du har afleveret de bilag du ikke havde fået med i første omgang, så sørger vi for de rigtige tal bliver indberettet.

Så med andre ord: Kommer man til via ”tast selv, moms” at indberette forkerte tal, hvis man f.eks. ikke har husket alle udgifter der kan fratrække moms i sin opgørelse, så kan man sagtens rettet det. Rettelsen sker via en efterangivelse. Moms bliver derved korrekt angivet for den givne periode.

Skat og moms..

… er begge ting noget der skal betales når man har en virksomhed.

Der er dog forskel på regler alt efter hvilken virksomhedsform man har valgt.

*Se også mere detaljeret beskrivelse af virksomhedsformer herunder

Har man en momspligtig enkeltmandsvirksomhed skal man betale skat af overskuddet i virksomheden, men man skal også betale moms.

I et selskab skal man både betale selskabsskat af virksomhedens overskud og A-skat og AMB af medarbejdernes løn og man skal også afregne moms.

Skat er ikke kun noget man betaler, men også en betegnelse for ”stedet” man betaler moms og afgifter til. Det hele kan virke både forvirrende og besværligt at overskue.

Men med en samarbejdspartner som Balling & Holst ApS kan du være sikker på at der altid er styr på skat, moms og afgifter eller omvendt betalingspligtig moms uanset hvilken virksomhedsform du har valgt.

*Forskellige former for virksomheder

Enkeltmandsvirksomhed

Her er mindst en ejer og ejer beslutninger træffes af ejeren. Der er ingen lovkrav til ledelse og man hæfter personligt og ubegrænset. Der er ingen kapital lovkrav. Der skal bogføres men ikke afleveres årsrapport. Her gælder personskattereglerne, virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. Generelle love og regler, som f.eks. bogføringslov og virksomhedsskattelov er gældende.

Interessentselskab (I/S)

Her er mindst to ejere og ejer beslutninger træffes af ejerne. Væsentlige beslutninger kræver enighed. Der er ingen lovkrav til ledelse og man hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk. Der er ingen kapital lovkrav. Der skal bogføres men ikke afleveres årsrapport hvis mindst en ejer er en fysisk person. Her gælder personskattereglerne, virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. Generelle love og regler, som f.eks. bogføringslov og virksomhedsskattelov er gældende.

Aktieselskab (A/S)

Her er mindst en ejer og ejer beslutninger træffes som hovedregel af ejere med over halvdelen af stemmerne eller 2/3 flertal. Der er lovkrav til ledelse i form af direktion og bestyrelse eller tilsynsråd. Hæftelse begrænses til den indskudte selskabskapital. Kapital lovkrav er på mindst 500.000 kr. Der skal bogføres og årsrapport offentliggøres. Der er mulighed for fritagelse for revision af årsrapport. Her gælder selskabsskattereglerne. Selskabsloven og generelle love og regler, som f.eks. bogføringslov og selskabsskattelov er gældende.

Personlig ejet mindre virksomhed (PMV)

Her er kun – og kun – en ejer og ejer beslutninger træffes af ejeren. Et PMV har ikke nogen skatte- eller afgiftsmæssige forpligtelser. Det er udelukkende en mulighed for at få et CVR nummer. Får virksomheden pligt overfor det offentlige (f.eks. årlig omsætning på 50.000 kr. eller ansatte) ændres virksomhedsformen til en enkeltmandsvirksomhed. Der er ingen lovkrav til ledelse og man hæfter personligt og ubegrænset. Der er ingen kapital lovkrav. Der skal bogføres men ikke afleveres årsrapport. Her gælder personskattereglerne, virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. Generelle love og regler, som f.eks. bogføringslov, virksomhedsskattelov og mindstekravbekendtgørelse er gældende.

Anpartsselskab (ApS):

Her er mindst en ejer og ejer beslutninger træffes som hovedregel af ejere med over halvdelen af stemmerne eller 2/3 flertal. Der er lovkrav til ledelse i form af direktion og eventuelt bestyrelse eller tilsynsråd. Hæftelse begrænses til den indskudte selskabskapital. Kapital lovkrav er på mindst 50.000 kr. Der skal bogføres og årsrapport offentliggøres. Der er mulighed for fritagelse for revision af årsrapport. Her gælder selskabsskattereglerne. Selskabsloven og generelle love og regler, som f.eks. bogføringslov og selskabsskattelov er gældende.