Årsregnskab for selskaber (ApS)

Årsregnskab for selskaber

Et årsregnskab gør status for, om virksomheden har givet overskud

Hvis man har et selskab (ApS) er der nogle ting der er lovpligtige i forbindelse med årsregnskabet.

Din virksomhed skal lave et årsregnskab og indberette det til Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Derudover skal din virksomhed indberette virksomhedens selvangivelse til SKAT.  Til det skal der bruges en afstemning af hele dit regnskab.

Disse indberetninger foretages af en revisor. Vi klargør dit regnskab til din revisor, så det hurtigt kan laves færdigt.

Vi leverer de balancer, udskrifter, afstemninger osv. der er relevante og nødvendige til din revisor og vi står til rådighed hvis din revisor har spørgsmål til dit regnskab eller det leverede materiale der skal bruges til at udarbejde årsregnskabet.

Hvis din virksomhed ikke i forvejen har en revisor I ønsker skal varetage dette for jer, så har vi også mulighed for at løse den del af opgaven for jer.

Lad os ordne virksomhedens årsregnskaber